АВТОМАТИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Нейният основател и управител инж. Христо Хаджииванов първоначално работи в комуникационния сектор като се занимава с поддръжка и пускане в експлоатация на мобилни комуникационни системи. По-късно започва работа в един от най-големите металургични заводи на Балканския полуостров, където основен негов ангажимент е програмирането и поддръжката на индустриални контролери „Сименс“. Междувременно изпълнява и множество  проекти за автоматизация и оптимизация на производствени процеси.

Натрупаният богат опит и знания в областта на електрическата, електронната и програмната част на различните  системи за автоматизация на производството, превръща фирма „Автоматика България ЕООД“ в надежден партньор за малки, средни и големи предприятия, стремящи се към модернизация, оптимизация на производството и подобряване на конкурентоспособността си. Фирмата е един от лидерите в област Шумен, Автоматика България ЕООД има клиенти и в други области в страната – Варна, Бургас, Добрич, Силистра, Разград, ,Търговище, Сливен, Ямбол и Пловдив.

Услуги

– Изграждане на нови и подмяна на стари индустриални управления

– Диагностика и ремонт на индустриални управления и електроника

– Програмиране на PLC контролери, термоконтролери, инвертори и др.

– Изработка на електронни устройства за връзка с други управленията

– Отстраняване на сложни повреди от електрически, електронен и програмен характер

– Качествено извършване на дейностите

Проекти

Референции

Сертификати

Свържете се с нас